Podpořte nás

Pomáhejme!

Každý dar bez ohledu na jeho výši pomáhá přiblížit výzkum ke zdárnému konci. S ohledem na finanční náročnost by bez darů bylo naprosto nemožné náš běžící výzkum udržet, natož ho dovézt k úspěšnému cíli, kterým je nalezení komplexní léčebné terapie pro pacienty s PWS. Díky Vašemu finančnímu daru budeme zase o krok blíž k získání tolik potřebného léku na PWS.

Přispějte na dobrou věc a staňte se součástí naděje na nový život vyléčených dětí a dospělých trpících PWS!

Transparentní účet č. 6385820399/0800

Přispět můžete dvěma způsoby:

  1. Platba přes donio.cz – finanční dar můžete poslat rychlým a jednoduchým způsobem prostřednictvím veřejné sbírky, která probíhá na platformě Donio.
    Výzkum a vývoj léčby Prader-Willi Syndromu | Donio

  2. Platba bezhotovostním převodem na výše uvedený transparentní účet – na transparentním účtu kdykoli vidíte, kdo přispěl a na co jsme vynaložili darované prostředky.
    Náš transparentní účet u České spořitelny

Nadační fond Epigenteo dar použije výlučně k účelu, k němuž je zřízen, tedy pro financování výzkumu a vývoje léčby vzácných onemocnění, zejména Prader-Willi Syndrom, Angelmanův Syndrom a Schaaf-Yang Syndrom.

Tento dar bude použit na výzkumné a vývojové účely a je tak způsobilým daňovým výdajem snižujícím základ daně z příjmů dle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro fyzické osoby je dar uznatelný, pokud jeho hodnota tvoří 2–30 % ze základu daně z příjmů fyzické osoby, v každém případě alespoň 1 000 Kč. Dary pod 1 000 Kč jsou pro nás také pomocí, ale dárcům nepomohou snížit základ daně.

Pro právnické osoby je dar uznatelný, pokud jeho hodnota tvoří nejvýše 30 % základu daně z příjmů právnické osoby, v každém případě alespoň 2 000 Kč. Dary pod 2 000 Kč jsou pro nás také pomocí, ale dárcům nepomohou snížit základ daně.

Na žádost vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání.